Bir çok taşın veya başka parçacıkların bir araya getirilerek oluşturulduğu tespihler insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar avlandıktan sonra bir önceki avın bazı kısımlarını iplere geçirip diğer çıkacakları avlar için şans getirme aracı olarak kullandıkları tespihleri bir sonraki yıllarda savaşlarda şans getirmesi amacıyla kullanmışlardır. Günümüzde hala şans getirmesi amacıyla kullanılan bir çok tespih bulunmaktadır.

Bu boncukların dini amaçlı kullanılmasına Hindistanda başlanılmıştır. Bölgede bulunan bu kültür daha sonrasında ise orta asyaya ve avrupaya gitmiştir. Bu kültürün tüm dinlerde yeri aynı ve ortaktır. Okunan dini duaların sayılması veya bölünmesi için kullanılan tespihler hala aynı amaçla tüm dinlerdeki yerini korumaktadır.

İslam tarihinde tespihin yeri ise kesin olarak bilinmemektedir. Bunun nedeni ise Hz. Muhammed tarafından söylenilen hadislerde yer almaması bunun bir kanıtıdır. Ayrıca Osmanlı tarihindede tespihe pek rastlanılmamaktadır. İlk olarak yazılı kaynaklarda tespihe 16. yüzyılda ulaşılmıştır. Hz. Muhammed’in o dönemdeki ardı ardına okunan duaları hurma çekirdekleri ile saydığı ise tahmin edilmektedir.

Peki tespih taneleri bizim kültürümüzde neden 33 veya 99 gibi sayıları içermektedir? Gerçek anlamda tespih 99 taneden oluşandır. Bunun nedeni ise Allah’ın 99 ismini işaret etmektedir. Diğer türde oluşan 33, 500 veya 1000 taneli tespihler ise daha sonrasında oluşmuştur. 500 ve 1000 li tespihler dergahlarda ve zikir esnasında kullanılmış ve şifa olması niyetiyle kullanılmıştır. Ancak tüm bu dini motiflerin yanında tespihi farklı amaçlarda da kullanan kişiler bulunmaktadır.