Pi sayısı matematik ile ilgilenen kişilerin değil aslında tüm dünya üzerinde bulunan olayların kullanılmasında yer alan bir sayıdır. Bu sayı günümüz itibari ile hala tam olarak anlatılamamış ve doğru bir şekilde ele alınamamıştır. İnşaat ve diğer sektörlerde aktif olarak kullanılan bu sayı aslında hayatımıza yön veren bir sabittir. Bu sabit bir kaç uygulumanın bir araya gelmesi ile bir çok yapının temel taşlarını oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar da pi sayısını ön plana çıkaran inşaat mühendislerinin yaptıkları iş daha kaliteli bir hal almaktadır. Pi sayısının veya sabitinin virgülden sonraki alınan her bir değeri yapının daha da sağlam olmasına yol açmaktadır. Özellikle Japonya’da yeni yapılmakta olan binalar bu sabite göre dizilmekte ve inşaa edilmektedir. Bu sayede yapılar daha kolay yapılırken deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanaklı bir hal almaktadır.

Pi sayısı nedir diye soran okurlarımıza ise kısaca bu sabitin tanımını yapmalıyız. Bu sabit bir çemberin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen bu sabit hiç bir şekilde şaşmadan sürekli aynı değeri vermektedir. 3.14. Bu sayı aslında virgülden sonra hiç tekrar etmeyerek tekrarsız bir sayı olduğunu bilim insanlarına göstermiştir.

Bir çok ödüllü yarışmada virgülden sonraki sayıların çıkarılması için çalışmalar yapılmıştır. Bir grup öğrenci pi sayısının virgülden sonraki 70 milyar basamağını bularak bu sayıyla ilgili yeni bir rekora imza atmıştır.