Modern çağların başlamasından hemen önce insanların hangi şartlar altında yaşadığı sürekli bilim insanları tarafından araştırma konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar bu yönde olmuş ayrıca bir çok kez yapılan kazılar bu tür barınakların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Araştırma sonuçlarında ise eski dönemlerde yaşayan topluların bazı lehir merkezleri tasarladığı görülmüştür. Bu tasarlama sırasında yapılan barınaklaırn kullanışsız ve sadece uyumak için tasarlandığı ortaya çıkmıştır. Yapılan barınaklar sadece uyuma ihtiyacını giderirken diğer ihtiyaçlara karşı da cevapsız kalmıştır. İnsanlar yeme içime ve diğer faaliyetleri barındıkları yerin dışında yapmışlardır.

Ortaya çıkan resimlerden yola çıkılarak yapıla yorumlar ise şu yönde olmuştur. İnsanlar aslında çoğu ihtiyacını karşılayamayn bu evlerde kalmaktan vazgeçmişlerdir. Bu vazgeçme sonrasın da daha düzgün ve derli yapılar yapma amacında olan insanlar mağralardan yavaş yavaş uzaklaşmışlardır. Hatta yapılan araştırmalara göre günümüz de mağaralar da yaşayan insan sayısı o yıllara göre daha fazla olmuştur. Yani insanlar o dönemde barınmak için mağraları asla tercih etmemişlerdir.

Yapay olarak yapılan bu mağaralar ilkel insanlar tarafından kullanılmış ve yeniliklere karşı sürekli kapalı olmuştur. Yeni eklemeler yapılmadan günümüze kadar gelen mağaralar bir çok kez de doğal afetlere karşı yeni düşmüş ve defalarca terkedilmiştir. Terk edilmeler sonrasın da geride kalıntılar bırakan bu mağaralar tarihe bir ışık tutmakta aynı zamanda insanların gelecek planlarını da bazen yön verebilmektedir.